Medlemsskap

Man kan bli medlem i 4H:s riksorganisation. Som medlem kan man sedan deltaga i någon av de grupper som vår lokala klubb (Björklunds Hage 4H) har på eftermiddagarna efter skolan. Man får lära sig mer om djuren, sköta dem, fodra och mycket mer.

 

Bli medlem - gör så här

Betala in 350 kronor på pg 23 94 73-2 (4H Riks), var noga med att märka med medlemmens namn.

Skicka sedan ett mail till info@4h.se med namn, adress, födelseår, klubb, telefonnummer.

Från fyra års ålder kan man delta i våra grupper och från ca elva års ålder kan man gå vidare och bli hjälpledare. Man erbjuds då att gå en så kallad hjälpledarkurs. Därefter kan man gå en så kallad aspirantkurs vilken anordnas av 4H Stockholms Län.

 

Nästa steg är att så småningom bli ledare för någon av gårdens grupper. Som ledare kan man också delta i 4H:s övriga verksamhet med exempelvis resor och läger i och utanför Sverige.

Vad får jag som medlem?

  • Kollektiv olyckfallsförsäkring när man deltar i klubbens versamhet. (Därför är medlemskapet obligatoriskt för att få deltaga i klubbens verksamhet)
  • Möjlighet att vara med i någon av eftermiddagsgrupperna.
  • Delta i dagläger på loven.
  • Tidningen Klöverbladet, från Riksförbundet Sveriges 4H.
  • Terminsinformation från klubben.

Medlemskapet gäller för ett kalenderår i taget. Medlemsavgiften är 350 kronor per år och terminsavgiften är 700 kronor. Anledningen till att vi delar på avgiften är att vi på detta sätt ger möjlighet för fler passiva medlemmar och att de barn som bara vill deltaga på läger inte ska behöva betala en så hög medlemsavgift, t.ex. kompisar eller släktingar till redan medlemmar.

Grupper

Klubben har grupper på eftermiddagar måndag-torsdag. Grupperna, där man i huvudsak lär sig ta hand om gårdens djur, börjar kl 17.00 och håller på en timme.

Anmälan kan göras till våran gårdsföreståndare Tina och gårdsassistent Liza via mail

Läs mer om våra kurser och grupper.